Patrocini

OPCIONS DE PATROCINI

 • Logo i Enllaç a la web
  El patrocinador proporciona el logo a la secretaria, el qual serà afegit a la web. Permetrà al congressista accedir directament a la pàgina web del patrocinador fent clic al seu logo.
 • 1 Fulletó en la cartera
  Seguint l’aprovació del comitè organitzador, s’inclourà el fullet proporcionat per l’empresa patrocinadora, en la cartera del congrés.
 • Logo en el llibre d’abstracts
  En el llibre d’abstracts, hi haurà la secció de sponsors del congrés, on apareixerà el logo del patrocinador.
 • Cartera del Congrés
  La cartera del congrés escollida pel comitè organitzador inclourà el logo del patrocinador. El comitè organitzador proporciona el material
 • Acreditació +Cinta
  Les cintes per a la acreditació dels assistentes seran escollides pel comitè organitzador i inclourà el logo del patrocinador. El material es proporcionat per el congrés.
 • Patrocini d’una sessió lliure
  Durant el congrés hi haurà la possibilitat d'una sessió a part. L’empresa ha de portar al seu propi ponent, per a l’esmentada sessió. Aquesta opció permet la inclusió d'un fulletó (proporcionat pel patrocinador) en la cartera del congrés.
 • Llibreta i Bolígraf
  Els bolígrafs i les llibretes que s’inclouen en la cartera del congrés, poden ser personalitzats amb el logo del patrocinador. El material el proporciona el patrocinador.
 • Àrea de Pòsters
  Els panells de pòsters són patrocinables junt amb la zona de pòsters.
  *Disseny i material a càrrec del patrocinador
 • Dinar
  S’inclourà  informació en el lloc de celebració del dinar indicant que està patrocinat.
 • Documentació comercial
  Hi ha la possibilitat que empreses i entitats interessades en fer arribar informació comercial als assistents al congrés puguin fer-ho a través d’aquest tipus d’esponsorització. També tindran el logo i l’enllaç de la web a l’apartat de patrocinadors.
 • Stands
  Les empreses i entitats que estiguin interessades tenen la possibilitat de posar un estand. Durant la realització del congrés hi haurà uns períodes de temps reservats perquè els assistents al congrés puguin visitar els estands on les empreses puguin fer promoció i exposició dels seus productes.
 • Espònsors
  Aquesta opció permet incloure el logo de l’empresa, dins l’apartat de patrocinadors, tant a la pàgina web específica del congrés com al llibre d’actes i la inclusió de  documentació de l’entitat en la que es lliurarà als assistents.

 

En el cas que una empresa/entitat estigui interessada en constar com a patrocin i disposar d’un estand, cal que ho parli directament amb la organització
Caldrà confirmar-ho abans del dia 2 de desembre de 2016

 

pdfDossier de patrocini