Presentació

Planeta Terra

La setena edició d'aquest espai de debat que aborda la legislació vigent, els diferents mètodes de detecció existents, tant clàssics com nous, i els tractaments a realitzar, posant un èmfasi especial en la prevenció, la formació i la protecció tindrà lloc els dies 15 i 16 de febrer del 2017.

Tot i que la legionel·losi és una malaltia relativament nova, de la que es va tenir constància l’any 1976, després d’un brot de pneumònia en un hotel de Filadèlfia que va afectar als membres de la Legió Americana que estaven celebrant la seva convenció anual, el bacteri Legionel·la és troba de forma natural en la pràctica totalitat dels ambients aquàtics (rius, llacs, etc.).

Des del seu àmbit natural lel bacteri passa a colonitzar els sistemes de proveïment de les ciutats i, a través de la xarxa de distribució, s'uneix a les instal·lacions de l'aigua domèstica o altres instal·lacions que requereixen la utilització d'aigua per el seu funcionament (sistemes de refrigeració, regs, piscines, túnels de rentat, etc.).

Amb freqüència, aquestes instal·lacions posseeixen elements en què es produeix l'estancament d'aigua i l'acumulació de productes que serveix com a substrat pel bacteri (fangs, matèria orgànica, material de corrosió, amebes, altres bacteris, etc.) que permet la multiplicació de concentracions infeccioses per a l'home.

Sempre que es segueixin les mesures adients, tals com la instauració d'una teràpia adequada en els malalts i el control d'edificis, actualment la infecció es pot considerar perfectament controlable. Malgrat tot, la contaminació del ambients interiors dels edificis és la causa de diverses problemes de salut.

Els contaminants presents en l'aire interior dels edificis, ja siguin químics, físics o biològics, varien en funció de les activitats que es desenvolupen en aquests espais, l'estat de salut dels ocupants, la infraestructura física de l'edifici i els seus béns materials i la qualitat de l'aire en l'entorn en el qual les persones estan aproximadament un 60% de la seva vida laboral i domèstica.

Amb un enfocament eminentment pràctic, durant el Congrés s’analitzaran les causes de la distorsió de l'entorn ambiental intern, així com les iniciatives i estratègies que permetin garantir la seva idoneïtat d'una manera sostenible, centrant aquesta prova en les variables que de manera significativa influenciïn en aquest sentit: la qualitat de l'aire, les condicions d'higiene i els factors de risc de la legionel·losi.